Skip links
Inhoud

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Wij zijn trots!
Als Stichting De Echte Groenteman zijn wij trots op onze aangeslotenen die actief bezig zijn met voedselveiligheid. Als stichting zijn wij er dan ook trots op dat diverse van onze aangeslotenen, als eersten van Nederland in de detailhandel, een HACCP certificaat hebben behaald.

Controle
Om de kwaliteit van onze bereide producten te waarborgen wordt elke echte groenteman periodiek gecontroleerd door een onafhankelijk bacteriologisch controle buro.Aan de hand van diverse checklisten wordt het gehele bedrijf doorlopen en hier wordt een rapportage van gemaakt. Evt. verbeterpunten worden met bedrijfsleiding en medewerkers doorgesproken.

Productmonsters
Om de voedselveiligheid voor de consument te waarborgen worden er van diverse bereide producten monsters genomen.Deze monsters worden in een laboratorium gecontroleerd op de aanwezigheid van ziekte-verwekkende micro organismen, voedselveiligheid, houdbaarheid en overige bacteriologische waarden. Om controle uit te oefenen op het productieproces worden er ook diverse oppervlakteproeven genomen van bijv. Snijmachines, messen, mengbakken enz. enz.


Snelkoppelingen